تماس با ژوبیس

لطفاً پیش از ارسال ایمیل و یا تماس تلفنی، پرسش‌های متداول را مشاهده کنید.

فرم تماس

برای پیگیری یا سوال درباره سفارش خود، فرم زیر را تکمیل کنید.

اطلاعات ژوبیس

دفتر مرکزی و انبار

استان قزوین – قزوین – شهرک عارف

ایمیل سازمانی ژوبیس

info@zhobis.ir